Regionale Sport Ontmoeting Zuidoost Brabant 15 mei 2017 De Groene Campus
(Helicon)
16:00 - 19:00 uur
Scheepsboulevard 1
5605 KZ Helmond

Programma

Ontvangst

Vanaf 15.30 uur.

Opening

Om 16.00 uur is de prikkelende plenaire aftrap. Het is een doorlopend programma dat je de gelegenheid geeft om in te lopen wanneer jouw agenda dat toelaat. Informatie over de inhoud van het programma volgt later.

Einde

19.00 uur

Aanmelden

Via de aanmeldknop schrijf je jezelf en een collega of relatie in. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Mocht je echter onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij je ons daarvan op de hoogte te stellen door een email te sturen.

Programma onderdelen

Sociaal maatschappelijk ondernemen

Dynamo Eindhoven: Urban bestaat niet!
Een interactieve lezing over het begrip Urban Culture & Sports. Lees hier meer.

Er zijn 3 sessies van ieder 30 minuten: om 16.30, 17.30 en 18.30 uur. Aanmelden voor deze sessie kan door een email te sturen onder vermelding van voornaam, achternaam, naam workshop en tijdstip workshop.

Inschrijven noodzakelijk, vol is vol.

...

Voeding

Jong Helmond Lekker Gezond i.s.m. Jongeren Op Gezond Gewicht
Gezonde School, kidskookcafé
Info volgt. Lees hier meer.

...

Onderwijs

Natuurlijk Bewegen: Innovatie beweegonderwijs (optimaliseren van de ontwikkeling van het kind)
Natuurlijk bewegen is een lesmethodiek die leerkrachten ondersteunt om op een verantwoorde manier de jeugd beweeglessen aan te bieden. Natuurlijk bewegen zet lessen op waarbij de grond motorische eigenschappen worden verbeterd. Door een zeer uitgebalanceerde opbouw van beweegvormen kan elke leerling zich binnen zijn eigen mogelijkheden verbeteren.
Lees hier meer.

...

Fontys Sporthogeschool: Een leven lang bewegen door slimme oplossingen: ‘het werkt aanstekelijk!’
Met diverse onderzoeksactiviteiten binnen het lectoraat Move to Be legt Fontys Sporthogeschool de basis voor een verdere professionalisering van studenten, docenten en professionals. In nauwe samenwerking met het onderwijs en het werkveld wordt gewerkt aan slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt.

In een interactieve bijeenkomst worden door Dave Van Kann, Marjolein Janssen en Mark Janssen drie projecten (KEIGAAF, Move to Health, Voor iedereen een App) kort toegelicht en wordt u meegenomen op een reis waarin een leven lang bewegen centraal staat. Tijdens deze sessie gaat u ervaren dat slimme oplossingen niet moeilijk hoeven te zijn, maar wel passend.
Lees hier meer.

...

Gemeente Geldrop-Mierlo i.s.m. GGD Brabant-Zuidoost en Studio Tast.
Design 4 the fittest
Leerlingen worden uitgedaagd om samen met ontwerpers en gezondheidsexperts een gezonde lifestyle onder jongeren te stimuleren. Dit gebeurt door middel van co-design, waarbij ontwerpers, met gebruikers – de leerlingen - en andere belangengroepen, samen nieuwe ideeën onderzoeken, ontwikkelen en ontwerpen bijvoorbeeld om lekker te bewegen, gezonder te eten en gezellig met elkaar te delen.

...

Sportstuif: Bewegen van jong tot oud
Tijdens deze bijeenkomst geven we good practices van succesvolle sport- en beweegactiviteiten voor de diverse doelgroepen waarbij we verbindingen leggen tussen sport, cultuur en onderwijs. Naast de basisschoolleerlingen zijn voorbeelden van deze doelgroepen peuters, jongeren met overgewicht (RealFit!) en senioren. We laten zien hoe we op lokaal niveau en met diverse partijen een gedifferentieerd sport- en beweegaanbod kunnen presenteren.
Lees hier meer.

...

Preventie

JIBB Helmond: Meet, weeg en beweeg en Onwijs Fit!
Aan de slag met jeugd Wellicht kent u Stichting JIBB als organisatie die leuke en sportieve activiteiten voor kinderen organiseert. Of misschien herkent u JIBB uit de verhalen van uw kinderen die gymles hebben van JIBB? Aan alle activiteiten/projecten die JIBB organiseert is een vervolg gekoppeld. We brengen inzichtelijk hoe we door middel van sportregistratie, wenssporten, Onwijs Fit, JIBB extra en kleuterlessen zowel het stuk overgewicht als motorische achterstand proberen aan te pakken. Dit in samenwerking met GGD, sportaanbieders etc. Nieuwsgierig? We gaan graag met u in gesprek.

Meet, weet en beweeg met de buurtsportcoach Wist u dat Stichting JIBB zich sinds enkele jaren ook actief richt op volwassenen en senioren in Helmond? De buurtsportcoach geeft weer op welke wijze de buurtsportcoaches in het werkveld zowel bezig zijn met een preventieve aanpak, het uitvoeren van de eigen beweegactiviteiten op wijkniveau en het doorverwijzen naar andere sport- en beweegaanbieders. De buurtsportcoach werkt daarin samen met de wijkpartners. Een voorbeeld van deze samenwerking is de Meet, Weet & Beweegbijeenkomst bij fysiotherapie Ruyssenaars/Van de Broek. Dit is een gratis gezondheidscheck voor volwassenen waarbij onder meer de lengte, gewicht, bloeddruk, zuurstofopname, voetafwikkeling en naar de algehele conditie wordt gekeken. De aanwezige buurtsportcoaches adviseren de deelnemers om meer te gaan bewegen als de gezondheidssituatie daarom vraagt. De deelnemers worden geïnformeerd over de mogelijkheden om te bewegen met de buurtsportcoach en geïnformeerd over andere sportmogelijkheden in de stad of op wijkniveau. Lees hier meer.

...

De Hartstichting: Op weg naar een Rookvrije Generatie
Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sporten passen dus niet bij elkaar, maar vaak wordt er buiten nog gerookt op de sportvereniging. Terwijl veel kinderen een groot deel van hun tijd daar doorbrengen. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders.
Daarom zet de Hartstichting zich vanuit de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ in voor het rookvrij maken van sportterreinen. Hierbij werken wij samen met gemeentes, GGD en sportverenigingen en geven wij ondersteuning door middel van voorlichting en praktische adviezen. Daarnaast stellen wij materialen beschikbaar aan verenigingen, zoals bordjes, hesjes en banners. Roken begint vaak op jonge leeftijd. Twee derde van de rokers is begonnen voor zijn 18e. Iedere week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Ieder kind is er één te veel.
Info volgt. Lees hier meer.

...

Fysiotherapie Ruyssenaars -Van den Broek
Unieke samenwerking tussen nuldelijns beweegzorg en eerstelijns beweegzorg.
Gebrek aan lichaamsbeweging is -in combinatie met rookgedrag, ongunstige voeding en stressoren- voorspellend voor lichamelijke gezondheidsproblemen, medische kosten en verlies van kwaliteit van leven.

Het stimuleren van lichaamsbeweging en het aanleren en mogelijk maken van lichaamsbeweging verreist een goede afstemming en samenwerking tussen nuldelijns beweegzorg en eerstelijns beweegzorg. Jibb en Fysiotherapie Ruyssenaars|vandenBroek hebben dit op een simpele, laagdrempelige manier vormgegeven binnen de mogelijkheden van de huidige organisatie- en vergoedingsmogelijkheden. Lees hier meer.

...

Integratie

Sportadviesbureau NSA: Veilig sport klimaat (sport voor iedereen)
Academie voor sportkader.
Info volgt. Lees hier meer.

...

Sociaal domein

Kenniscentrum Sport: Sport en bewegen, medicijn voor het sociaal domein?
Sport en bewegen heeft vele effecten, vinden ‘sportmensen’. Maar wat weten we eigenlijk echt over die effecten? En wat betekent dit voor de rol van sport en bewegen in het sociale domein en de samenwerking met wijkteams? Kenniscentrum Sport laat je kennis maken met de vele gezichten van sport en bewegen. Soms interactief, soms verdiepend, soms praktisch en soms dat alles tegelijk.
Lees hier meer.

...

Positieve gezondheid

Healthy Sisters: Laat je inspireren door de Marokkaanse Healthy Sisters!
Najima en Rachida Kharbouch vormen samen het duo Healthy Sisters. Zij zijn sinds 2014 de eerste healthy Nederlandse Marokkaanse bloggers in Nederland. In november 2015 zijn ze het eerste YouTube kanaal gestart dat Marokkaanse gerechten in een gezonder jasje steekt. Op dit moment hebben ze bijna 18 duizend abonnees.

4 jaar geleden is bij hen de welbekende knop omgegaan. Samen vielen ze 50 kilo af. Ze kregen vragen als ‘Hoe doen jullie dat toch?’, want inmiddels liepen ze ook graag en veel hard en als een van de weinigen (met hoofddoek) halve marathons en andere bekende wedstrijden. In 2014 startten zij een onschuldige Facebookpagina om hun verhaal anoniem te delen. Dat verhaal bleek heel inspirerend en motiverend te werken. Precies datgene wat zij wilden bereiken. Hun verhaal bleef dan ook niet onopgemerkt.

Inmiddels zijn ze heel hard groeiend. Op Facebook hebben ze ruim 14.000 volgers, op Instagram bijna 21.000. Hun blog trekt maandelijks 25.000 bezoekers. Hun blogs zijn toegankelijk voor iedereen en laten zien dat healthy geen hype is, maar een totale levensstijl waarin de 3 B’s belangrijk zijn: het gaat om de Basis, Balans en Belonen.
Lees hier meer.

...

GGD: Wat is gezondheid?
Mensen hechten een grote waarde aan een goede gezondheid, maar: hoe omschrijven mensen gezondheid en wat vinden zij daar eigenlijk belangrijk bij? GGD Brabant-Zuidoost laat je het concept “Positieve Gezondheid” zien aan de hand van een spinnenweb waarmee je je gezondheid kunt scoren. Al pratend kijken we daarbij ook naar de invloed die sport op je gezondheid kan hebben.

...

Lachwinkel: Lachworkshop.
Lachen is gezond, net als sporten. Ze zeggen wel dat 1 minuut goed gelachen, dit betekent een diepe buiklach, gelijk staat in energieverbruik aan 10 minuten roeien op de roeimachine in de sportschool. Tijdens het lachen adem je dieper uit dan gebruikelijk waardoor je extra afvalstoffen uit je lichaam laat verdwijnen. Hierdoor kun je meer zuurstof opnemen waardoor je je fitter voelt. Omdat je tegelijkertijd endorfine aanmaakt voel je je niet alleen fitter maar ook nog eens gelukkiger. Daarnaast neemt ook nog eens het stresshormoon cortisol af. Bij elkaar veel goede redenen om lekker te lachen. Lees hier meer.

Er zijn 4 sessies van ieder 15 minuten: om 16.30, 17.00, 17:45, 18:15 uur. Aanmelden voor deze sessie kan door een email te sturen onder vermelding van voornaam, achternaam, naam workshop en tijdstip workshop.

Inschrijven noodzakelijk, vol is vol.

...

Turnvereniging Avanti-Turnivo: Motoriekgym: uitbreiding sportaanbod door samenwerkingen
Avanti-Turnivo hecht veel waarde aan hun maatschappelijke functie. Om die reden zoeken zij samenwerking met partners zoals gemeenten, het onderwijs en bedrijfsleven. Door deze samenwerkingen komen zij tot uitbreiding van hun sportaanbod. Enkele voorbeelden daarvan zijn ouder-kind gym en motoriekgym (MRT) in het basisonderwijs. Maar ook sport voor mensen met een beperking en sponsoractivaties. Tijdens de Regionale Sport Ontmoeting wordt de succesvolle case met betrekking tot motoriekgym (MRT) getoond. Lees hier meer.

...

Innovatie

InnoSportlab: Innovatie, Sport & Vitaliteit
Innosportlab Sport & Beweeg kijkt samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven naar innovaties die de inwoner van Noord-Brabant in beweging kunnen krijgen. De focus van het lab ligt op innovatie waarbij technologie een belangrijke rol speelt om het gedrag te beïnvloeden, de prestaties te verbeteren of te zorgen voor een leven lang bewegen. We verkennen graag met de bezoekers van de Regionale Sport Ontmoeting wat technologie voor de organisatie/doelgroep kan betekenen.
Lees hier meer.

...

Leef!Deurne: ORO omarmt ZORA.
Robotisering ontwikkelt zich in razendsnel tempo en wat kan de zorg hiermee? In het kader van Innovatie heeft ORO sinds januari 2017 een zorgrobot ZORA genaamd. ZORA biedt ORO de mogelijkheid om over het heden heen te kijken en uit te zoeken wat robotisering voor een meerwaarde kan gaan bieden in de zorgsector. Wij laten u zien wat ZORA nu al kan en wat voor toekomst perspectieven het ons geeft.

...

Janssen-Fritsen/Embedded Fitness
Intensieve bewegingsconcepten: serious gaming en exergames Lees hier meer.

...

Financieel

Sportsubsidie.nl: Creëer je eigen subsidieproject.
Doorklik: In deze interactieve sessie ontwikkel jij je eigen project waarmee je kans maakt op subsidie. Ter plekke selecteren we de subsidies en fondsen die het beste bij jouw project passen.Lees hier meer.

Er zijn 3 sessies van ieder 45 minuten: om 16.30, 17.20 en 18.10 uur. Aanmelden voor deze sessie kan door een email te sturen onder vermelding van voornaam, achternaam, naam workshop en tijdstip workshop.

Inschrijven noodzakelijk, vol is vol.

...

Sportpromotie

Nationale Sportweek 2017 & AH Sportactie 2017.
De maand september wordt dé maand om je sport en je clubs in de spotlights te zetten! Want van 9 tot en met 17 september vindt de 14e editie van de Nationale Sportweek plaats én 4 september start een landelijke spaaractie op sport met Albert Heijn. Zowel de Nationale Sportweek als de AH Sportactie bieden jouw clubs de gelegenheid inwoners kennis te laten maken met alle sportclubs in je gemeente. Lees hier meer.

...

Zorg

Di-fiets.
Als consulent seniorensport richt ik mij op initiëren, opzetten en coördineren van het beweegaanbod voor de 55+ categorie. Samen met diverse organisaties, verenigingen en zelfstandigen proberen we de (inactieve) mensen in beweging te krijgen, en nog veel belangrijker in beweging te houden. Door de aanschaf van de Di-fiets kunnen mensen met een beperking toch graag (digitaal) door de gemeente Deurne fietsen. Lees hier meer.